Teksty Jarosława Tomasiewicza

JAROSŁAW TOMASIEWICZ: doktor nauk humanistycznych, politolog i publicysta, autor książek "Terroryzm na tle przemocy politycznej" i "Między faszyzmem i anarchizmem (Nowe idee dla Nowej Ery)", współwydawca biuletynu etnopluralistycznego "zaKORZENIEnie", twórca dysertacji doktorskiej na temat "Ugrupowania neoendeckie w Trzeciej Rzeczpospolitej".

Mieszka na Śląsku.

Ku "Nowemu Średniowieczu"? Myśl polityczna "młodych" narodowców w latach 30.

Jan Stachniuk - nazista czy "narodowy bolszewik"?

Faszyzm po śląsku

Przeciwko równości i demokracji. Nowa Prawica we Francji

Trzecia Droga: nazistowska agentura czy neofici lewicy?

Posse Comitatus: konserwatywni anarchiści Ameryki

Prawica nienarodowa

"Konserwatyzm New Age" Johna Graya

Liberałowie czy faszyści?

O ekologiczne, społeczne i kulturalne odrodzenie Północnej Europy: "Nordlandia"

Zgniłozieloni. Pouczająca historia Federalnej Partii "Die Grünen"

Socjobiologia: człowiek jako zwierzę

Tradycja z przyszłości

Brunatna Europa

Powrót Ligi

Neo-nationalism in Poland (summary)

Lightning

Wstecz